Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
(Po-Pa 8-16h)
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
Novinky
03.03.2020
Isopropylalkohol
Isopropylalkohol  též znám jako propanol, isopropanol, izopropylalkohol, iso, isopro, IPA je organická sloučenina jejiž sumární vzorec je  C3H8O. Jedn... číst celé
26.09.2019
NOVÉ VŮNĚ BIOPALIVA
Milí zákazníci :-) velmi si vážíme vaši přízně a zvyšujícímu se zájmu o naše biopaliva a proto jsem se rozhodli rozšířit náš sortiment o nové druhy vů... číst celé
Zobrazit všechny novinky

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok v slovenskom jazyku

1. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok obchodnej spoločnosti KOVSHOP s.r.o, so sídlom Jozefa Václava Sládka 44, 738 01 Frýdek-Místek, IČO: 05773873, DIČ: CZ05773873, zapísanej v obchodnom registri vedenom na krajskom súde v Ostrave, oddiel C, vložka 69273 (ďalej len "predávajúci") a opisuje postup, akým spôsobom pristupovať pri reklamácii tovaru nadobudnutého od predávajúceho. Kupujúci je povinný zoznámiť sa s reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Uzatvorením kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od predávajúceho kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom. Definície pojmov obsiahnuté v tomto Reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami vo VOP. Pokiaľ tento Reklamačný poriadok pojem nedefinuje, chápe sa vo význame, v akom je definovaný vo VOP. Ak nie je definovaný ani tam, chápe sa vo význame, v akom ho užívajú právne predpisy. Ako doklad o záruke (záručný list) vystavuje Predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra, alebo paragón - ďalej len záručný list) so zákonom uvedenými všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (najmä: názov tovaru, cena, množstvo).

2. Dĺžka záruky

Záručná doba začína plynúť zásadne dňom prevzatia tovaru Kupujúcim, t.j. dňom uvedeným na záručnom liste. Pri predaji spotrebného tovaru je zákonná záručná doba 2 roky, ak neustanovuje

osobitný právny predpis lehotu dlhšiu. Niektoré nami ponúkané produkty majú predĺženú záručnú dobu až na 3 roky (konkrétna záručná doba je uvedená u každého produktu). Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady či nekompletnosti sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

 

3. Záručné podmienky

Kupujúcemu sa odporúča, aby pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (neporušenosť obalu, poškodenie krabice). Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou, s tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu. Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: info@kovshop.cz spoločne s urobenou fotodokumentáciou a informáciou o poškodení či prípadnej neúplnosti zásielky. Po predchádzajúcej dohode môže Kupujúci reklamovať tovar osobne v sídle firmy: Josefa Václava Sládka 44, 738 01 Frýdek-Místek alebo reklamáciu riešiť e-mailom na adrese: info@kovshop.cz, kde postačí v prvom kroku zaslať údaje podľa reklamačného protokolu (pozri odkaz na konci tejto stránky) spoločne s fotografiami zistenej chyby a následne tovar zaslať na adresu info@kovshop.cz. Reklamovaný tovar nám Kupujúci môže zaslať späť tiež doporučene Slovenskou poštou alebo zásielku vrátiť prostredníctvom dopravcu - tu sa postupuje tak, že predávajúci objedná vyzdvihnutie reklamovaného tovaru u Kupujúceho. O termíne vyzdvihnutia zásielky dopravcom bude Kupujúci informovaný e-mailom a SMS. K reklamovanému tovaru odporúčame priložiť kópiu reklamačného protokolu a nákupného dokladu, najmä ak sa líši meno či adresa odosielateľa od Kupujúceho a ak nie je dohodnuté inak (napr. bolo už vopred dodané - zaslané e-mailom, poštou ...). Zásielka by vždy mala byť ľahko identifikovaná a spárovaná s riešenou reklamáciou.

4. Vybavenie reklamácie

Predávajúci v jednoznačných prípadoch vybavuje reklamáciu hneď a hneď vydá rozhodnutie o jej vybavení. V ostatných prípadoch zasiela fotodokumentáciu spolu s informáciami o vade na posúdenie výrobcovi tovaru, o čom Kupujúceho taktiež informuje. V oboch prípadoch o postupe reklamácie a spôsobe vybavenia informuje Kupujúceho na kontaktný e-mail uvedený v pôvodnej objednávke alebo následne na reklamačnom protokole – ak nie je dohodnuté inak. V prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď. Reklamáciu vrátane odstránenia vady predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Lehotu 30 dní je možné po uplatnení reklamácie predĺžiť po dohovore so spotrebiteľom - takéto predĺženie nesmie byť na dobu neurčitú alebo neprimerane dlhú. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že vada na veci skutočne existovala a spotrebiteľ má rovnaké práva, ako by išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový,

záručná doba sa predlžuje o dobu trvania reklamácie. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol Kupujúci povinný vec prevziať. Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní Kupujúceho o ukončení reklamácie buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar je odoslaný na adresu kupujúceho uvedenú v pôvodnej objednávke, ak nie je uvedené inak. V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru v termíne úložnej doby daného dopravcu je predávajúci oprávnený účtovať pri novom zaslaní reklamácie sumu spojenú s nákladmi na nové zaslanie, prípadne nové balné, ktoré inak nie je účtované.

5. Záverečné ustanovenia

Tento reklamačný poriadok je platný od 06.02.2018 a je neoddeliteľnou súčasťou Obchodných podmienok.


 

VZOR reklamačného protokolu

Nejčtenější na blogu

 

 

Kde nás najdete

Pouze sídlo firmy !!!

J. V. Sládka 44
Frýdek-Místek
738 01

 

Nevíte si rady ? Zavolejte
(Po-Pa 8-16h)
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz